Bomen vellen ⬈

Met ‘bomen vellen’ bedoelen we hier het omzagen van een boom op een hoogte dat alleen nog een relatief lage stronk rest. Vellen is de simpelste, minst arbeidsintensieve methode om een boom te verwijderen. Om een boom te vellen moet de boom vrij kunnen vallen in één of andere richting.
Belangrijke voorwaarde bij het vellen van bomen is dat het materiaal naar behoren funtioneert en voorzien is van brandstof. Ook is de zaagketting scherp geslepen. Als dat gecheckt is wordt de richting bepaald waarin de boom moet vallen en in die richting wordt een ‘valkerf’ gemaakt door een wig uit de boom te zagen. De onderste snede van deze valkerf is horizontaal en de tweede snede loopt er in een hoek van 30-45 ° op uit zodat er een scherp scharnierpunt ontstaat. Nadat de valkerf is gezet worden twee extra sneden ongeveer halverwege de bovenste snede van de valkerf gemaakt die moeten zorgen dat de boom tijdens het vellen niet gaat draaien. In het jargon worden deze twee sneden de ‘spintsneden’ genoemd.
De laatste zaagsnede, de ‘velsnede’ wordt vanaf de tegengestelde richting op het scharnierpunt van de valkerf gezet. Bij dikkere bomen steekt de boomverzorger vaak 2 dunne takjes in de uiteinden van de valkerf die het punt moeten markeren waar de velsnede uit moet komen.
Als de boom weigert te vallen dan kan met behulp van een ‘velhevel’ geprobeerd worden de boom om te drukken.
Bij twijfel over het evenwicht van de boom of bij wind kan een klimmer een touw in de top van de boom brengen om met behulp van wat mankracht of een voertuig de boom in de goede richting te hevelen. Vellen bij harde wind wordt natuurlijk niet aanbevolen. Ook bij het omzagen van de kale stam die overblijft na het kappen van een boom spreken we van vellen.

Stam vellen.

Na de kap (het uitkleden van de boom) door Groenwerk blijft het stuk stam dat vrij kan vallen zonder schade te veroorzaken over om te worden geveld.

Voor het vellen, kappen of rooien van bomen stellen we als vereiste dat de gemeente, als dat nodig is, een kapvergunning heeft verstrekt. Een kapvergunning kunt u via onderstaande link online aanvragen.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...