Prijs bomen kappen 💳

Wat kost het u als wij een boom kappen?
Als basis voor een offerte voor kappen, vellen of rooien van een boom geldt ons tarief per manuur ( €42,35 incl. BTW). Daarbij is het mogelijk dat wij kosten moeten maken voor de inhuur van machines als bv. een hoogwerker of een stobbenfrees. Deze kosten worden aan u doorberekend.
Qua arbeidstijd zijn de soort en de maat van de boom en de standplaats van invloed op de totale prijs van de bomenkap.
De manier waarop de boom verwijderd moet/kan worden bepaalt sterk hoeveel tijd wij met de klus bezig zijn. De laatste, en waarschijnlijk de twee belangrijkste factoren die de prijs van het kappen laag houden, zijn ervaring en routine die er zorg voor dragen dat het vellen -, kappen -, en rooien van een boom veilig wordt uitgevoerd en niet meer tijd gaat kosten dan nodig is.

Vellen, Kappen of Rooien?

Kosten Vellen Boom
Als een boom vrij kan vallen en zonder schade te veroorzaken geveld kan worden dan is dat de goedkoopste oplossing.
De boom kan snel op de grond in verplaatsbare stukken worden gezaagd en worden afgevoerd. De kosten blijven dan relatief laag.
Kosten Kappen Boom

Kosten van het kappen liggen hoger dan de prijs van het vellen van een boom.

Bij het kappen moet de boom in stukken naar beneden worden gebracht. Dat is van invloed op de kosten.

Als de boom niet vrij kan vallen dan moet een klimmer haar kappen en veilig naar beneden brengen. Als het bij het kappen vrijkomende hout niet los kan vallen dan moet het in touwen worden opgevangen. Dat draagt allemaal bij aan het aantal manuren dat ons bedrijf met het karwei bezig is en aan de prijs die u voor de bomenkap gaat betalen.
Kosten Rooien Boom
Als de boom na het kappen volledig moet worden gerooid en ook de kluit uit de bodem moet worden verwijderd dan kan dat een aanzienlijk deel van het totale werk bedragen en de prijs van de klus aardig opschroeven. We moeten dan de boom kappen en een flink stuk stam laten staan.Daarna moeten we de boom rondgraven en omtrekken hetgeen een arbeidsintensief karwei is dat doorgaans veel tijd vraagt. In veel gevallen kan het lonend zijn om in plaats van de boom te rooien een z.g. stobbenfrees te gebruiken waarmee de stam en de dikke wortels tot diep in de bodem worden weggefreest. Aan de inzet van een stobbenfrees zijn extra kosten verbonden maar die wegen meestal niet op tegen de prijs die u moet betalen voor het met de hand verwijderen van de boomkluit van een volwassen boom.

Kosten afvoeren van de boom

Veel mensen denken dat er aan het af te voeren hout iets te verdienen valt maar Groenwerk boomverzorging is een boomverzorgingsbedrijf en geen houthandel. Het hout dat wij afvoeren wordt door ons gestort en daar zijn kosten aan verbonden. Die kosten moeten wij aan u doorberekenen. Ze worden bij de uiteindelijke prijs opgeteld.
Wat kunt u zelf doen om de kosten van afvoer zo laag mogelijk te houden?
Hoe dichter de wagen bij het af te voeren hout kan komen des te minder kost de klus en als u het dikke hout van de te kappen boom zelf kunt gebruiken, weg kunt geven of kunt verkopen dan heeft dat ook een positieve invloed op de uiteindelijke prijs.

Beperk de kosten van het kappen van bomen.

Door het zelf houden van het dikke hout houdt u ook de prijs in de hand. Wij zagen het voor u op kloofbare blokken en kloven desgewenst ook.

Kosten Kapvergunning
Voor de aanvraag van een kapvergunning (Omgevingsvergunning) voor bomen worden door gemeenten zeer uiteenlopende bedragen gevraagd.
In sommige gemeentes is de aanvraag gratis terwijl de prijs voor een vergunning voor het kappen van een boom bij anderen honderden euros kan bedragen.
Onderstaande links beschrijven de situatie m.b.t. de kosten van een kapvergunning in 2013.

en deze in 2017 Een vergunning om een boom te kappen kunt u online aanvragen bij:

Onze prijs
Groenwerk boomverzorging rekent een prijs van €42,35 per uur en dat is inclusief B.T.W. en een solide verzekering.
Neem voor het kappen of rooien van uw bomen contact met ons op dan kost het allemaal minder dan u denkt.

Informatie m.b.t. de kosten van het snoeien van bomen vindt u op de pagina: Prijs bomen snoeien.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (3 votes, average: 3,33 sterren van 5)
Laden...