Bomen snoeien 💈

Snoei uw bomen tijdig!

Bomen snoeien

Snoeien van een es, november 2012, Borneostraat Amsterdam

Bomen in een bebouwde omgeving hebben een snoeischema en deskundige zorg nodig om problemen te voorkomen en hun levensduur te verlengen. Als er eenmaal structurele fouten in de kroon zijn ontstaan dan kunnen wij d.m.v. snoeien proberen de boom te helpen zijn oorspronkelijke habitus (verschijningsvorm) te hervinden en de schade te herstellen.
Maar we snoeien bomen in beginsel om problemen te voorkomen en niet om ze op te lossen want die oplossingen verdienen vaak geen schoonheidsprijs, veroorzaken grote wonden die de boom gevoelig maken voor rot en infectie, en devalueren de waarde van de boom. Daarom moeten we zorgen dat we op tijd snoeien

Grondig -, en vakkundig snoeien.

Moterzaag voor het snoeien van bomen.

De kleine moterzaag wordt gebruikt bij het snoeien van dikke takken en het kappen van bomen.

Tot iedere vorm van snoeien behoren het snoeien van dood hout, waterlot, wortelopslag, dubbele toppen, plakoksels, zuigers, schuurtakken, zieke takken, beschadigde takken, en te laag hangende takken.
Takken worden op de juiste manier gesnoeid. Dit houdt in dat ze zo dicht mogelijk langs de stam of hoofdtak worden afgezaagd maar zonder de takkraag te beschadigen.
Bij het inkorten van takken worden deze zo afgezaagd dat het snijvlak loodrecht op de lengtelijn van de te snoeien tak ligt.

Wanneer kan ik mijn bomen laten snoeien?

Het snoeien van bomen in perioden dat deze kunnen bloeden moet sterk worden afgeraden. Bomen bloeden mischien niet zo snel dood maar de sappen die uit de wonden sijpelen trekken insekten en schimmels ed. aan en verhogen de kans op infectie.
Ook van bomen snoeien in het broedseizoen moet worden afgezien omdat het wettelijk verboden is de nesten van vogels te verstoren.
Over het algemeen neemt men aan dat de zomer de beste tijd is voor het snoeien van bomen omdat men ervan uit gaat dat dan de snoeiwonden het best overgroeien.
Dit geldt niet voor intensieve geleide vormsnoei. Die kan van oktober tot maart worden uitgevoerd. Maart wordt als de beste tijd gezien om leibomen te snoeien.

Waarschuwing!

Het z.g. toppen/kandelaberen/knotten/afzetten van bomen vormt een zware beschadiging. Het is een vorm van ‘snoeien’ die de boom structureel en fysiologisch ernstig verzwakt en veel extra onderhoud met zich mee brengt. Het afzetten van takken wordt om dezelfde reden vermeden en waar toch nodig worden takken zoveel mogelijk op apicaal dominante laterale takken ingekort. Tenzij uitdrukkelijk beredeneerd mag er bij geen enkele vorm van snoeien meer dan 25 % van de bladmassa worden verwijderd.

Met betrekking tot de gebruikte systematiek willen we nog zeggen dat we om de werkzaamheden voor u overzichtelijker te maken hebben we het begrip “Snoeien van Bomen” hier in categorieën hebben ingedeeld:


We hebben voor de indeling gebruik gemaakt van bestaande Nederlandse aanduidingen voor verschillende concepten voor het snoeien van bomen. Dit zijn echter allemaal brede concepten en vaak gelden er per individuele boom(soort) aparte regels die bij het snoeien moeten worden aangehouden.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...