Prijs bomen snoeien 💳

Wat kost het snoeien van een boom?

Eén van de eerste dingen die u zich natuurlijk afvraagt is: Wat gaat u betalen?
Onze offerte is gebasseerd op ons uurloon ( €42,35 ) daarnaast zullen we bij het snoeien -, of opruimen van de bomen in sommige gevallen mischien groot materieel als takkenkrakers, stobbenfrezers, kranen, hoogwerkers e.d. nodig hebben waarvan de huur in onze prijs aan u zal worden doorberekend.

Wat u zich in de eerste plaats moet realiseren is dat snoei een traject is en geen éénmalige gebeurtenis. De boom zal over een X aantal jaren opnieuw gesnoeid moeten worden. De factor X is hier afhankelijk van de vorm van snoei die primair is toegepast. Intensieve vormsnoei, extensieve vormsnoei, gewone (passieve) vormsnoei, begeleidingssnoei of onderhoudssnoei. Behalve dit wordt de prijs natuurlijk ook bepaald door de grote van de boom en haar standplaats maar dat ligt voor de hand.

Bomen die het vaakst gesnoeid moeten worden.

Kostprijs snoeien leibomen

Groenwerk Snoeien leilinden.
Vorm: Horizontale palmet
Etages: 5
Hoogte: 6m.
doorsnede: 15,5cm.
Arbeidstijd: 1,5 uur per stuk. incl. opruimen.
Onze prijs € 49,91 per leiboom. incl.BTW

Bomen die met intensieve vormsnoei zijn opgekweekt (voorbeeld: leilindes) moeten zeker tot aan het bereiken van volwassenheid ieder jaar worden gesnoeid hetgeen neerkomt op het verwijderen van alle jonge twijgen. Na het bereiken van enige ouderdom kan men volstaan met één keer snoeien per twee jaar maar jaarlijks snoeien blijft het beste.

Bomen die onder een extensief snoeiregime vallen kunnen waar het knotwilgen betreft mischien minimaal eens in de vijf jaar gesnoeid worden maar bij bomen die getopt of gekandelaberd zijn moet men zeker minder risico nemen. Vanuit onze ervaring gesproken raden wij zowel toppen als kandelaberen sterk af. De kosten van onderhoud zijn hoog, de boom wordt steeds gevaarlijker (en lelijker) en zal uiteindellijk na een aantal jaren meestal toch gerooid moeten worden.

Kosten van onderhoud jonge bomen.
Jonge bomen moeten d.m.v. begeleidingssnoei onderhouden worden om de onderhoudskosten op termijn in de hand te houden. Als begeleidingsnoei op schema uitgevoerd wordt dan blijft de arbeidstijd per boom kort en kan de boom zonder problemen het traject van de onderhoudssnoei in.
Wordt begeleidingssnoei nagelaten of onderbroken dan onstaan er over het algemeen na een aantal jaren problemen in de kroon die een veel duurdere, en voor de boom schadelijkere, vormsnoei vereisen.

De goedkoopste, meest passieve, vorm van snoei.
Bij een onderhoudssnoei komt over het algemeen geen hout vrij dat geschikt is voor de open haard en veel minder, en kleinere, takken. Een onderhoudssnoei kan echter pas plaatsvinden als er geen structurele problemen in de kroon meer zijn. Na een vormsnoei is het vaak nodig om meerdere malen een correctiesnoei uit te voeren voordat aan de onderhoudssnoei kan worden begonnen. Verstandig is om dit minstens 1 x per drie jaar te doen. Eenmaal in het traject van de onderhoudssnoei heeft de boom nog slechts met tussenpozen die varieëren van ±4 tot ±9 jaar, een relatief geringe mate van onderhoud nodig en de kosten van deze snoei blijven verhoudingsgewijs laag.

Eénmalige Vormsnoei bij volwassen bomen met een natuurlijke vorm.
Een veel voorkomende vorm van snoei is de passieve vormsnoei die wordt toegepast bij volwassen bomen die langere tijd niet, of niet op de juiste wijze zijn onderhouden of waar om een andere reden (bv: schade door blikseminslag) grootschalig in de kroon moet worden gesnoeid. Bij de snoei wordt zo veel mogelijk geprobeerd de boom naar zijn oorspronkelijke habitus (vorm) terug te leiden en een regelmatig gespreide -, en gezonde kroon te vormen.. Na een vormsnoei is de verhouding tussen de kroon en het wortelstelsel meestal sterk verstoord. De boom reageert hier op door veel snelgroeiende -, slecht aangehechte takken aan te maken in de kroon en speciaal op die takken waar het bladverlies het grootst is geweest. Onder die nieuw aangemaakte snelgroeiende takken bevinden zich vaak veel codominante takken die zo snel mogelijk weer moeten worden verwijderd. Daarom is het aan te raden na een ingrijpende vormsnoei een tijd lang het snoeiregime hieraan aan te passen voordat de snoei overgaat in onderhoudssnoei. De prijs van een vormsnoei kan behoorlijk oplopen, zeker als het oudere bomen betreft. Het is zaak het niet zover te laten komen door schematisch onderhoudssnoei uit te voeren om tegenvallende kosten te voorkomen. Zo bespaart uw zichzelf geld en overlast en houdt u uw bomen gezond en veilig..

Kosten van hout-afvoer.
Bij de vormsnoei van grote bomen komt over het algemeen veel zwaar hout en een grote hoeveelheid takken vrij. De verwerking en afvoer hiervan kan een aanzienlijk deel van de totale prijs bedragen. Ondanks het feit dat wij allerlei methoden kennen om de kosten van de afvoer van resthout zo laag mogelijk te houden kunnen omstandigheden ertoe bijdragen dat dat niet altijd lukt. U kunt zich mischien voorstellen hoe arbeidsintensief het is om grote delen van een volwassen boom blok voor blok en tak voor tak vanuit de achtertuin door de woning naar de straat te dragen maar als er geen andere weg is dan moet het. Wij hebben op grond van onze ervaring ook voor dat soort situaties de schoonste -, prijsvriendelijke -, en meest effectieve methoden ter beschikking maar toch zal een slechte toegang tot de werkplek uiteindelijk op de totale som van de offerte van invloed zijn.

openhaardhout

De klant kan op de kosten besparen door het zware hout zelf te houden.

Soms beschikt de eigenaar van de boom over een open haard of hij/zij kent iemand die een open haard of houtkachel gebruikt en kan het in kloofbare blokken gezaagde zware hout, na eventueel door ons te zijn gekloofd, in de tuin achter blijven en soms kan door de inzet van groot materiaal zoals een kraan de boom, of grote delen daarvan, in één keer worden verplaatst maar de kosten van het laatste kunnen uiteindelijk hoger uitvallen dan wanneer het hout handmatig zou zijn getransporteerd. Zulke dingen wijzen zich per geval.

Beperk de kosten en houdt de boom gezond door slim te snoeien.
Als u nalaat de begeleidingssnoei of de onderhoudssnoei volgens schema uit te voeren dan zullen er zich in de kroon nieuwe problemen ontwikkelen die na verloop van tijd een nieuwe vormsnoei nodig maken. De prijs hiervan zal aanzienlijker hoger liggen dan die van een onderhoudssnoei en de wonden die de boom worden toegebracht zullen aanzienlijk groter zijn en langer nodig hebben om te overgroeien. Deze wonden kunnen op zichzelf weer de oorzaak zijn van toekomstige instabiliteit in de kroon. Hoe groter ze zijn des te groter wordt de kans daarop.

Kosten van snoei
Snoeien gebeurt met behulp van touwen waarmee de boomverzorger door de boom klimt. In uitzonderlijke gevallen kan (wanneer dit kostenbesparend werkt) een hoogwerker worden gebruikt.
Behalve bij de snoei van zeer jonge bomen en bij de intensieve vormsnoei, gebruikt de boomverzorger meestal een motorzaag. De arbeidstijd die er in het snoeien gaat zitten is, behalve van de grote van de boom, sterk afhankelijk van de standplaats van de boom en van eventuele objecten die zich binnen -, en vlak buiten de kroonprojectie bevinden. Om schade aan die objecten te voorkomen is vaak nodig om takken voordat ze naar de grond vallen eerst in touwen op te vangen en gecontroleerd naar beneden te brengen. Wanneer de ruimte binnen de kroonprojectie intensief wordt gebruikt (bv. een boom boven een (drukke) weg of straat) vertraagt dit ook de werkzaamheden.
De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeerderen dan doorgaans het aantal arbeidsuren en dus ook de kosten.
Groenwerk boomverzorging werkt alleen met ervaren en professionele boomverzorgers. Ook dit heeft een gunstige invloed op de uiteindelijke prijs want ervaren boomverzorgers werken sneller en doelgerichter dan leken of beginners.

Ons uurloon is €42,35 inclusief B.T.W., verzekering en gebruik van klein gereedschap (bv. moterzagen). Wij werken hard en efficiënt.

Informatie m.b.t. de kosten van het kappen en rooien van bomen vindt u op de pagina: Prijs bomen kappen.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...