Passieve vormsnoei ⛑

De gewone vormsnoei is vaak (zeer) ingrijpend maar streeft een passief onderhoudsregime na. Er wordt niet getracht de boom in een min of meer onnatuurlijke vorm te dwingen en er wordt toegewerkt naar een boom die met onderhoudssnoei kan worden bijgehouden. Daarom noemen we het voor het gemak van de systematiek maar even passieve vormsnoei.

Vormsnoei wordt alleen toegepast bij volwassen bomen waar zich al een permanente kroon heeft ontwikkeld en waar door omstandigheden een situatie is ontstaan die ingrijpende snoei in de kroon vereist. Deze omstandigheden kunnen van diverse aard zijn.

  • De boom kan uitzicht en/of licht wegnemen waardoor ontevredenheid ontstaat;
  • Het niet of onvoldoende opkronen van bomen kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren;
  • Achterstallig onderhoud kan er toe leiden dat zich in de kroon gevaarlijke takken hebben ontwikkeld die dusdanige afmetingen hebben aangenomen dat ze niet alleen een steeds groter risico gaan vormen maar ook een steeds dominantere plaats in de kroon gaan innemen waardoor normale takken niet de kans krijgen zich goed te ontwikkelen;
  • Graafwerkzaamheden kunnen wortels hebben beschadigd of vernietigd waardoor de balans tussen kroon en kluit verstoord is en de boom instabiel kan worden;
  • Storm of blikseminslag kunnen schade aan de kroon hebben toegebracht;

De vormssnoei wordt zodanig uitgevoerd dat het karakter van de boom behouden blijft of versterkt wordt.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...