Dode takken ☠

Dode takken in de kroon hebben altijd een oorzaak. Soms sterven de takken af doordat ze plaatselijk zijn aangetast, soms heeft taksterfte in de kroon te maken met aantastingen in lager gelegen delen van het vaatstelsel van de boom. Ook kunnen het slechte bodemomstandigheden zijn waardoor er in de kroon takken sterven. Taksterfte door lichtgebrek is een redelijk onschuldige oorzaak.
Niettemin kunnen dode takken een biotoop vormen voor schimmels e.d. die zich in sommige gevallen over de levende delen van de boom blijken te kunnen verspreiden.
Bovengenoemde schimmels zullen er binnen afzienbare tijd voor zorgen dat de dode tak zijn stevigheid verliest en een gevaar gaat vormen voor de omgeving. Takken die door insektenvraat zijn aangetast kunnen op dode takken lijken maar zijn dat in veel gevallen niet. Deze takken zullen in de meeste gevallen gewoon nieuwe bladeren ontwikkelen.

Dode takken in Paardekastanje (Aesculus hippocastanum)

Dode takken in deze Paardekastanje kunnen worden veroorzaakt door Verticillium besmetting of een andere besmettelijke ziekte. Groenwerk boomverzorging kan na controle hierop een antwoord geven.

Oorzaak dood hout
Het voorkomen van dode takken geeft aan dat er op enig niveau stremmingen zijn in de sapstoom van de boom. Takken kunnen afsterven door lichtgebrek waardoor er geen fotosynthese en geen osmose mogelijk is waardoor de druk in de vaten wegvalt.
Slechte bodemomstandigheden, wijziging van de grondwaterstand, lekken in aardgasleidingen of stookolietanks of een andere vorm van bodemvergiftiging geven aanleiding tot het vormen van dode twijgen in de kroon.
Verder zijn er nog de soortspecifieke ziekten van het vaatstelsel, zoals de iepenziekte bij iepen, die zich in een pril stadium uiten doordat de boom dode twijgen in de kroon vormt. Bij de iepeziekte hebben deze twijgen een karakteristiek uiterlijk en worden vaantjes genoemd. Tenslotte zijn er nog de aantastingen die plaatselijk sapbanen kunnen blokkeren.
Codominante takken hebben ook de neiging om uit zichzelf af te sterven. Dat is op zich geen probleem maar ze moeten voor de veiligheid natuurlijk wel onmiddelijk worden verwijderd.

Snoeien dood hout
Takken die recentelijk zijn afgestorven worden langs de takkraag afgezaagd. Bij oudere dode takken heeft zich vaak al een callusrand (wondweefsel) gevormd. Deze takken verwijderen we zonder de callusrand te beschadigen. We zagen dus enkel in het dode hout.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...