Onderzoek 🔬

Bij Groenwerk boomverzorging besteden we veel van onze tijd aan onderzoek en studie van ziekten, en andere bedreigingen, van bomen. Ziekteverwekkers worden gevonden onder schimmels en bacteriën of nauw verwante organismen. Daarnaast zijn er de gebreksziekten die kunnen worden veroorzaakt door een slechte standplaatskeuze of een plotselinge calamiteit als een gaslek, een lek in een huisbrandolietank, een ander soort bodemvervuiling of een plotselinge verandering van de grondwaterstand. Vaak wordt zo’n verandering veroorzaakt doordat er bij werkzaamheden in de buurt van de boom een damwand, (veelal in combinatie met bronbemaling (funest in het groeiseizoen)), is geslagen. Voor het laatste zijn vooral beuken bijzonder gevoelig.
Via onderzoek van boom en standplaats kan de oorzaak van gebrek of ziekte worden vastgesteld zodat maatregelen kunnen worden overwogen.
Bij één of andere vorm van antropogene schade biedt Groenwerk boomverzorging de mogelijkheid om de waarde van de schade aan bomen te bepalen en de eigenaar te vergoeden.

Groenwerk boomverzorging voert speciale onderzoeken naar de stabiliteit van bomen uit. Deze onderzoeken worden VTA-boom(veiligheids)controles of VTA-boominspecties genoemd. Na het onderzoek krijgt u een rapport waarin de aanbevelingen van de VTA-inspecteur staan. Zo’n VTA-inspectie is nodig om in geval van calamiteiten bij de verzekering aan te kunnen tonen dat u waar het de boom betreft heeft voldaan aan uw algemene zorgplicht. Dit ontheft u van verantwoordelijkheid.
Rot is algemeen de oorzaak van instabiliteit bij bomen en daarom besteden we er op deze site veel aandacht aan. We hebben een aantal vaak en minder vaak voorkomende zwammen die houtrot veroorzaken gelijst ter herkenning. Deze lijst zal zich gelijdelijk uitbreiden.

Mechanische schade aan bomen wordt, behalve door extreem weer en groeistoornissen, voornamelijk veroorzaakt door achteloosheid, onverschilligheid en soms zelfs door vandalisme. Groenwerk boomverzorging kan u helpen de risicos voor bomen zoveel mogelijk te beperken d.m.v., per afzonderlijke situatie te nemen, maatregelen.

Tot slot zijn er nog de zogenaamde schadelijke insekten en schimmels die het blad en/of de bloemen en het fruit beschadigen. Symptomen en meer vindt u op de pagina Aantastingen.
Wij publiceren op bomenwerk.com resultaten van ons bomenonderzoek met betrekking tot veel, en minder vaak, voorkomende gebreken en ziekten alsmede veel fotos. Hier kunnen andere boomonderzoekers hun voordeel mee doen.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...