Kapvergunning 📃

De kapvergunning wordt tegenwoordig meestal omgevingsvergunning genoemd. U heeft een kapvergunning nodig als u van plan bent bomen te kappen, te rooien of rigoreus (extensief) te snoeien. Een kapvergunning wordt verleend (of geweigerd) naar aanleiding van de bepalingen die in de gemeentelijke bomenverordening zijn vastgelegd. Ook maakt het bij het verlenen van de kapvergunning uit of de boom op de gemeentelijke lijst van waardevolle bomen staat.

Over het algemeen zijn er twee belangrijke oorzaken waarom mensen een boom willen kappen.
Overlast door bomen
De eerste is vanwege overlast die de boom zou veroorzaken. De boom kan bijvoorbeeld te dicht tegen gebouwen groeien, licht wegnemen of vallende bladeren en vruchten kunnen ‘overlast’ geven. In het Burgerlijk wetboek wordt door Artikel 5:37 bepaald dat een eigenaar geen hinder mag toebrengen aan andere erven.
Aangezien ‘hinder’ een relatief en subjectief begrip is zal er per geval moeten worden gekeken wat, gezien de situatie, redelijk is. In de regel zal alleen bij iets dat algemeen als ernstige overlast kan worden gezien een omgevingsvergunning worden verstrekt.

Dode -, en stervende bomen.
Een andere reden voor de aanvraag van een omgevingsvergunning kan het (snel) achteruitgaan van de boom zijn.
Noodkap
Als er accuut gevaar bestaat of als de boom een besmettelijke ziekte (Iepziekte) heeft dan kan een z.g. noodkapprocedure worden gestart bij de Gemeente. Als de gemeente heeft vastgesteld dat de boom inderdaad ziek is en/of direct gevaar voor de omgeving veroorzaakt dan kan meteen tot de noodkap worden overgegaan. De omgevingsvergunning voor het kappen van de boom wordt dan achteraf verstrekt.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...