Visuele Boom-inspectie 🔍 VTA

Een VTA-onderzoek of boomveiligheidscontrole is eigenlijk een soort boomverzekering. Als u een controle van uw bomen laat uitvoeren en u heeft de aanbevelingen in het VTA-rapport opgevolgd dan heeft u aan uw algemene zorgplicht voldaan en vergoedt uw verzekering bij eventuele calamiteiten de schade.
De visuele boominspectie of boomveiligheidscontrole is afgeleid van de VTA hetgeen staat voor Visual Tree Assessment. VTA is de methode die door
Dr. Claus Mattheck is ontwikkeld om bomen op stabiliteit en gevaar voor de omgeving te controleren. Via deze methode worden bomen in eerste instantie
visueel geinspecteerd op gebreken die direct, of op termijn, een gevaar kunnen opleveren.
Van deze visuele inspectie word rapport opgemaakt.
Indien in dit VTA-rapport geen aanbevelingen worden gedaan voor nader specialistisch onderzoek – om bv. de dikte van het gezonde hout van een door
rot aangetaste boom te bepalen (Restwanddikte)-, dan is de VTA beeindigd. Aanbevelingen in het rapport zijn niet vrijblijvend van aard. Als bij de boomcontrole bijvoorbeeld is komen vast te staan dat een bepaalde tak uit veiligheidsoverwegingen gesnoeid moet worden dan bent u wettelijk aansprakelijk er ook voor te zorgen dat dit gebeurt.
Een VTA boominspectie is eigenlijk voor alle bomen min of meer verplicht als u moet kunnen aantonen dat u aan de algemene zorgplicht heeft voldaan.

Een VTA  (Boomcontrole) is noodzakelijk om persoonlijke schadeclaims  te vermijden.

Bij schade door bv. windworp kan de verzekering van de eigenaar van de boom eisen dat die aantoont dat er is voldaan aan de wettelijke zorgplicht. Een visuele boominspectie voorziet in deze eis.

VTA-frequentie

Het hangt van de preciese situatie af om de hoeveel tijd een VTA weer herhaald moet worden. Bepaalde omstandigheden kunnen tot de noodzaak van een verhoogde VTA-frequentie leiden.
De plaats waar de boom staat (intensief of extensief gebruik) is belangrijk net als de aanwezigheid van gebreken, ziekten of aantastingen. Bepaalde boomziekten kunnen een boom snel doen aftakelen zoals bv. de honingzwam, de essentaksterfte, de kastanjebloedingsziekte en de verwelkingsziekte. In zulke gevallen is vereist dat de boomcontrole vaker plaatsvindt.

VTA is een methode die gebasseerd is op uitvoerig wetenschappelijk onderzoek en het is bij de meeste gemeenten en bedrijven de gebruikte methode
om vast te stellen in hoeverre bomen gevaar opleveren voor hun omgeving. Een VTA is specifiek gericht op de stabilliteit van de wortels, stam en de takken en heeft tot doel windworp en takbreuk of stambreuk te voorkomen.
Een boominspecteur van Groenwerk boomverzorging kan d.m.v. de VTA-methode aan de ‘lichaamstaal’ van bomen veel ziekten en gebreken herkennen en problemen voorspellen.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...