Verwelking 🍃

Verwelking van de kroon wordt meestal veroorzaakt door stremmingen in de sapstroom in lager gelegen delen van de boom. Bladsterfte en bladverlies zijn het gevolg. Er zijn een aantal schimmels die een stop van de sapstroom kunnen veroorzaken. Ze worden gezamenlijk ook wel als verwelkingsziekten aangeduid. Wanneer men het heeft over een aantasting met Verticillium dan spreekt men over “de verwelkingsziekte”.
Een aantal ziekten die de kroon van een boom, of delen daarvan, snel kunnen doen verwelken zijn:
de Iepziekte;
de Verwelkingsziekte;
de Bloedingsziekte;
de Roetschorsziekte;

Deze ziekten hebben het afsterven van de boom tot gevolg en de niet meer functionele delen van de boom zullen snel door secundaire schimmels worden aangetast en wegrotten.
Wortels, stam en takken verliezen gelijdelijk hun structuur en stevigheid en de boom wordt instabiel. In verband met de algemene zorgplicht bent u als eigenaar van de boom genoodzaakt om als een dergelijke ziekte kan worden vastgesteld maatregelen te nemen die de veiligheid van de omgeving waarborgen.
Zich ontwikkelende boomziekten worden tijdens een visuele-boominspectie (V.T.A) in het rapport vermeld zodat u van tevoren weet welke risicos u loopt en u zich voor aansprakelijkheid kunt behoeden.
Voor een aantal van deze ziekten gelden specifieke quarantaine -, en preventie maatregelen die bij het kappen moeten worden aangehouden. Ook hier bent u verplicht de aanwijzingen de de wet geeft voor bv. de vernietiging of het afvoeren van het resthout op te volgen.
Verwelking van kroon van Esdoorn.

Verwelken van de kroon kan ook een abiotische oorzaak hebben en is dan meestal te wijten aan vergiftiging van de bodem, grote droogte of een wisseling in de grondwaterstand.

Hoewel gebreksziekten niet zo vaak voorkomen kan ook een gebrek aan mineralen verwelkingsverschijnselen veroorzaken.

Groenwerk boomverzorging onderzoekt ter plaatse en geeft advies m.b.t. de te nemen maatregelen. Wij kappen of rooien ook aangetaste bomen volgens de voorschriften die ervoor gelden en voeren visuele boom-inspecties uit.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...