Wortelvelden

Wortelvelden komen voor bij bomen uit de geslachten Prunus (kersen) en Malus (appels). Wortelvelden worden vaak zichtbaar in het tweede groeijaar op de onderstam van de ent met vlezige -, wortelachtige uitgroeisels van ongeveer 2 tot 3 cm. lengte. Op de foto bovenaan deze pagina ziet u een voorbeeld van zulke wortelvelden op de onderstam vam een Elstar appel (Malus domestica ‘Elstar’).
Vochtige klimaatsomstandigheden spelen een rol bij het ontstaan van wortelvelden en het verdient aanbeveling om de onderste gedeelten van de stam zo droog -, en licht mogelijk -, en onkruidvrij te houden.
Het ontstaan van wortelvelden hangt o.a. ook samen met de onderstam waarop de ent is gezet. De onderstam is onder meer bepalend voor de hoogte -, en de vruchtzetting van de cultivar. Wij kunnen u hier op dit moment helaas geen uitvoeriger informatie over aanbieden behalve dat uit onderzoek is komen vast te staan dat bij de teelt van appels op de onderstammen (Malus domestica)P1 en (Malus domestica)B146 vaak wortelvelden kunnen voorkomen. Wortelvelden kunnen aanleiding zijn voor een stagnerende groei en infectie van de boom met secundaire pathogenen. Als particulier kunt u er weinig tegen doen maar hoeft u zich geen grote zorgen te maken. Op de kwekerij, echter, kan het massaal voorkomen van wortelvelden een flinke financiele strop betekenen.

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen beschikbaar)
Laden...