Categorie archief: Schimmels

Krulziekte 🍂

Taphrina deformans (Berkeley) Tulasne 1866.

Taphrina deformans - Krulziekte

Krulziekte wordt veroorzaakt door de bladschimmel Taphrina deformans en veroorzaakt o.a. het omkrullen van de bladeren.

Krulziekte of Perzikkrulziekte komt zeer algemeen voor bij een aantal soorten en varieteiten van het geslacht Prunus (Abrikoos, Perzik, Nectarine) en wordt veroorzaakt door een bladschimmel die misvormingen aan het blad veroorzaakt. De schimmel groeit onder de opperhuid van het blad. De gallen, die later door de opperhuid breken zijn geen vruchtlichamen van de schimmel. Taphrina deformans vormt geen vruchtlichamen.

Krulziekte is vooral een probleem na zachte, natte winters. Infecties vinden plaats in februari en maart bij temperaturen tussen de 8 en 22 graden C. en de schimmel verspreidt zich via regenbuien. Na een aantasting met krulziekte krullen de bladeren in de richting van de  hoofdnerf om en rollen op. Op de bladeren ontstaan ook  blaasachtige gallen.

Als de temperatuur oploopt vallen de aangetaste bladeren af. Nieuwe bladeren zullen daarna meestal niet of nauwelijks worden geinfecteerd.

 

Bloedingsziekte van Zilveresdoorn

Phytophthora infectie bij Acer saccharinum

In 2014 werd de ontdekking van een nieuwe soort Phytophthora bekendgemaakt. Het gaat om Phytophthora acerina die bij esdoorns (Acer sp.) toeslaat.
We troffen onlangs een door bloedingsziekte aangetaste zilveresdoorn aan en maakten de volgende foto’s en een video.

Zilveresdoorn met bloedingsziekte.

Zilveesdoorn (Acer saccharinum) met typische bloedingsverschijnselen (gommose). De boom is onderzocht in november. De bloedingsziekte is dan over haar hoogtepunt heen.

Meer over bloedingsziekte (gommose):
Bloedingsziekte (algemeen)
Paardenkastanjebloedingsziekte

Video


Uit de gaatjes in de korst van de geharde gom groeien deze poliepachtige structuren.

Foto archief Phytophthora bij Zilveresdoorn

Hieronder een aantal (micrografische) foto’s van een boom en stukje schors van een door bloedingsziekte aangetaste esdoorn.
We weten op dit moment nog te weinig om de op de micrografische fotos getoonde structuren te kunnen te kunnen identificeren maar hopen spoedig meer info te kunnen leveren over de ontwikkeling van Phytophthora bij esdoorns en over de verspreiding van de ziekte.

Appelschurft

Appelschurft

Venturia inaequalis

Sierappeltje met appelschurft.

Appeltje, waarschijnlijk Malus domestica ‘Liset’ aangetast door appelschurft (Venturia inaequalis) dat kurkachtige vlekken op de vrucht en het blad veroorzaakt.


Appelschurft of gewoon schurft is een vrij ernstige aantasting van appelbomen die wordt veroorzaakt door de schimmel Venturia inaequalis.
Appelschurft tast zowel de vruchten als de bladeren aan.
De appelschurftschimmel overwintert in gevallen bladeren waarna de sporen zich onder de juiste omstandigheden in het volgend seizoen weer over de bomen kunnen verspreiden. Het ligt voor de hand dat het opruimen van de bladeren een belangrijke maatregel is bij de preventie van besmettingen door appelschurft.
Op peren komt een zelfde soort ziekte voor die perenschurft heet en veroorzaakt word door de schimmel Venturia pirina.

Monilia-rot

Monilia-rot

Monilia fructigena (Aderhold et Ruhl.)

Monilia-rot op pruim

Monilia-rot op pruimensoort.
De schimmel dringt in de vruchten door door beschadiging van de schil.

Monilia-rot (Monilia fructigena) treedt zowel bij steenvruchten als bij pitvruchten op
Van de steenvruchten is de Pruim (Prunus domestica) erg gevoelig en onder de pitvruchten heeft vooral de peer vaak last van aantasting door Monilia-rot. Monilia fructigena dringt het vruchtvlees binnen nadat de schil is beschadigd. Hiervan zijn vogels die het fruit aanvreten vaak de oorzaak. Het vruchtvlees begint te rotten en op de vrucht verschijnen de schimmels in typisch concentrische banen.
Bestrijding van monilia-rot is moeilijk en het beschermen van de boom tegen vraat en het plukken en vernietigen van besmet fruit is meestal de enige remedie.

Fotogalerij Monilia-rot

Echte Meeldauw 🍂

Echte meeldauw

Orde: Erysiphales

Echte meeldauw vormt zich aan de bovenkant van het blad in tegenstelling tot Valse meeldauw die onderop het blad groeit. De schimmel veroorzaakt groeistoornissen en bladsterfte.
Echte meeldauw behoort tot de Zakjeszwammen (Ascomycetes). De ascosporen bevinden zich in zakjes in z.g. cleistothecia, die afhankelijk van de mate van rijpheid in kleur varieëren van wit, naar geel/oranje, naar bruin tot zwart. De cleistothecia vormen afgesloten vruchtlichamen en de sporen komen pas vrij als het cleistothecium openbarst. Lees verder

Kastanjebloedingsziekte - Gom

Kastanjebloedingsziekte ☣

Kastanjebloedingsziekte in Nederland

Het voorkomen van paardenkastanjebloedingsziekte, of korter, kastanjebloedingsziekte, of nog korter, kastanjeziekte, in Nederland werd in 2004 in de kranten bekend gemaakt.
Bloedingsziekte bij Paardenkastanjes was al in 2002 voor het eerst in Nederland gemeld.
Medio 2006 is ongeveer éénderde van de kastanjebomen in Nederland door de kastanjebloedingsziekte aangetast.
In 2015 wordt het aantal kastanjebomen met bloedingsziekte geschat op de helft van het totale bestand. Minstens honderdduizend -, van de tweehonderdduizend in Nederland aanwezige paardenkastanjes zouden volgens André van Lammeren, verbonden aan de universiteit van Wageningen, met kastanjebloedingsziekte besmet zijn. Lees verder