Categorie archief: Bladschimmels

Schimmels op bladeren.

Krulziekte 🍂

Taphrina deformans (Berkeley) Tulasne 1866.

Taphrina deformans - Krulziekte

Krulziekte wordt veroorzaakt door de bladschimmel Taphrina deformans en veroorzaakt o.a. het omkrullen van de bladeren.

Krulziekte of Perzikkrulziekte komt zeer algemeen voor bij een aantal soorten en varieteiten van het geslacht Prunus (Abrikoos, Perzik, Nectarine) en wordt veroorzaakt door een bladschimmel die misvormingen aan het blad veroorzaakt. De schimmel groeit onder de opperhuid van het blad. De gallen, die later door de opperhuid breken zijn geen vruchtlichamen van de schimmel. Taphrina deformans vormt geen vruchtlichamen.

Krulziekte is vooral een probleem na zachte, natte winters. Infecties vinden plaats in februari en maart bij temperaturen tussen de 8 en 22 graden C. en de schimmel verspreidt zich via regenbuien. Na een aantasting met krulziekte krullen de bladeren in de richting van de  hoofdnerf om en rollen op. Op de bladeren ontstaan ook  blaasachtige gallen.

Als de temperatuur oploopt vallen de aangetaste bladeren af. Nieuwe bladeren zullen daarna meestal niet of nauwelijks worden geinfecteerd.

 

Appelschurft

Appelschurft

Venturia inaequalis

Sierappeltje met appelschurft.

Appeltje, waarschijnlijk Malus domestica ‘Liset’ aangetast door appelschurft (Venturia inaequalis) dat kurkachtige vlekken op de vrucht en het blad veroorzaakt.


Appelschurft of gewoon schurft is een vrij ernstige aantasting van appelbomen die wordt veroorzaakt door de schimmel Venturia inaequalis.
Appelschurft tast zowel de vruchten als de bladeren aan.
De appelschurftschimmel overwintert in gevallen bladeren waarna de sporen zich onder de juiste omstandigheden in het volgend seizoen weer over de bomen kunnen verspreiden. Het ligt voor de hand dat het opruimen van de bladeren een belangrijke maatregel is bij de preventie van besmettingen door appelschurft.
Op peren komt een zelfde soort ziekte voor die perenschurft heet en veroorzaakt word door de schimmel Venturia pirina.

Echte Meeldauw 🍂

Echte meeldauw

Orde: Erysiphales

Echte meeldauw vormt zich aan de bovenkant van het blad in tegenstelling tot Valse meeldauw die onderop het blad groeit. De schimmel veroorzaakt groeistoornissen en bladsterfte.
Echte meeldauw behoort tot de Zakjeszwammen (Ascomycetes). De ascosporen bevinden zich in zakjes in z.g. cleistothecia, die afhankelijk van de mate van rijpheid in kleur varieëren van wit, naar geel/oranje, naar bruin tot zwart. De cleistothecia vormen afgesloten vruchtlichamen en de sporen komen pas vrij als het cleistothecium openbarst. Lees verder